Tiêu điểm

Xu hướng thắt chặt chi tiêu

Kinh tế những năm gần đây ngày càng khó khăn khiến cho dân chúng ngày càng thắt chặt chi tiêu hơn trong cuộc sống.Theo báo cáo mới nhất về niềm tin tiêu dùng của Niesel trong quý IV/2012, số người Việt Nam cho rằng đất nước đang khủng hoảng kinh tế đã tăng lên 79%, từ 76% quý trước. Trong khi đó, tỷ lệ này trên thế giới lại giảm.Kinh tế cũng trở lại là mối lo hàng đầu của người tiêu dùng Việt với

No comments