Tiêu điểm

Người cha có 600 đứa con

Một nhà khoa học ở Anh có thể là cha của 600 đứa trẻ bằng việc hiến tặng tinh trùng cho chính trung tâm y tế mà ông quản lý trong vòng 20 năm.Bertold Wiesner Nhà nghiên cứu sinh vật học Bertold Wiesner và vợ Mary Barton đã sáng lập ra một bệnh viện phụ sản tại London vào năm 1940 và đã tạo ra 1.500 đứa trẻ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.Hai người đàn ông được thụ thai tại bệnh viện này, Barry

No comments