Tiêu điểm

Liên Hợp Quốc ủng hộ cuộc chiến chống IS của Obama

Ngày 24/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết do Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất nhằm ngăn chặn tình trạng chiến binh nước ngoài lũ lượt đổ về Trung Đông tham gia các tổ chức cực đoan. Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết theo đề xuất của ông Obama13 nhà lãnh đạo thế giới đã tham gia bỏ phiếu, và chỉ có 2 thành viên Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc không cử

No comments