Tiêu điểm

Các hình ảnh đủ kiều kiện và không đủ điều kiện bảo hành!

Dưới đây Thiên An xin quý vị đọc rõ quy định và hình ảnh rõ ràng khi bảo hành nhé


1. Các vấn đề khi được bảo hành


duoc bao hanh 01 duoc bao hanh 02 duoc bao hanh 03


2. Máy không được bảo hành


Khong duoc bao hanh 01 Khong duoc bao hanh 02 Khong duoc bao hanh 03

Khong duoc bao hanh 04 Khong duoc bao hanh 05 Khong duoc bao hanh 06NGHE NHÌN THIÊN AN
Địa chỉ: Số 56 Ngọc Lâm, Long Biên, HN
Hotline: 0337.282.674
Email: tainghetrothinh.com@gmail.com

No comments